Tuesday, 16 December 2014 13:25

14. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m 
14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan 

18. prosinca 2014. godine (četvrtak), s početkom u 17,30 sati. 
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2015. godinu (Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Pirovac za 2016. i 2017. godinu i Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Pirovac za razdoblje od 2015. – 2017. godine),
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2015. godinu,
4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac
za 2015. godinu,
5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2015.
godinu,
6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2015. godinu,
7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2015. godinu,
8. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2015. godinu,
9. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru za 2015. godinu,
10. Ostala pitanja. 

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA

 

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA 

Back to top