Monday, 15 December 2014 07:40

13. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m 
13. /tematsku/ sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan 

15. prosinca 2014. godine (ponedjeljak), s početkom u 17,30 sati.  
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane 29. studenoga 2014. godine,
  2. Rasprava o korištenju proračunskih sredstava-kapitalne pomoći komunalnom poduzeću „Vrilo“ d.o.o. u iznosu od 1.130.000,00 kuna - prijedlog Zaključka o potrebi provođenja inspekcijskog nadzora nad poslovanjem trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o..

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika, direktor trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o. te službenica zadužena za računovodstvene poslove društva.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,                                                                                                                                

PREDSJEDNICA 
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

 PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA 

 

Back to top