Monday, 24 November 2014 11:24

12. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m 
12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan 


29. studenoga 2014. godine (subota), s početkom u 9,00 sati. 

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane 22. listopada 2014. godine,
 2. Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2015. godinu (Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Pirovac za 2016. i 2017. godinu i Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Pirovac za razdoblje od 2015. – 2017. godine),
 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2015. godinu,
 4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za    2015. godinu,
 5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2015. godinu,
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2015. godinu,
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2015. godinu,
 8. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2015. godinu,
 9. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu,
 10. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Pirovac u 2014. godini,
 11. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,
 12. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Torine,
 13. Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Torine,
 14. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pirovac,
 15. Prijedlog Izmjena Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Pirovac za 2014. godinu,
 16. Financijsko izvješće trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o. za 2013. godinu,
 17. Ostala pitanja (Zahtjev Obrta za turizam „Mare Blue“ za smanjenje naknade koncesijskog odobrenja, Zahtjev gosp. Tomislava Bausa za isplatu–povrat više uplaćenog komunalnog doprinosa i druga pitanja).

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, u elektronskom obliku, dostupni su i na službenim internetskim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA 
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA

Back to top