Monday, 20 October 2014 06:37

11. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan 

22. listopada 2014. godine (srijeda), s početkom u 18,30 sati. 
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći 
dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 22. rujna 2014. godine, 
  2. Poseban izvještaj Uprave trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o. o poslovanju i stanju društva, 
  3. Prijedlog imenovanja člana Uprave trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o., 
  4. Ostala pitanja.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, u elektronskom obliku, dostupni su i na službenim internetskim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, direktor trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o. predsjednici mjesnih odbora Kašića i Putičanja.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA 
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 11. SJEDNICU

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA 

Back to top