Thursday, 18 September 2014 08:05

10. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan 

22. rujna 2014. godine (ponedjeljak), s početkom u 17,30 sati. 
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane 23. i 27. lipnja 2014. godine,
 2. Posebno izvješće općinskog načelnika o suradnji s gospodarskim subjektima od osobitog interesa za Općinu Pirovac,
 3. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine,
 4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine,
 5. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine,
 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pirovac za 2014. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2014. godinu,
 8. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2014. godinu,
 9. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2014. godinu,
 10. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2014. godinu,
 11. Prijedlog Izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu,
 12. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,
 13. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Pirovac,
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području naselja Pirovac,
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,  
 16. Ostala pitanja.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, u elektronskom obliku, dostupni su i na službenim internetskim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, predsjednici Mjesnih odbora Kašića i Putičanja.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA 
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJA ZA 10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA


Back to top