Friday, 20 June 2014 09:47

9. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m 
9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac 

za dan 23. lipnja 2014. godine (ponedjeljak), s početkom u 19,00 sati. 
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane 13. travnja 2014. godine,
2. Razrješenje i izbor člana Mandatne komisije,
3. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata zamjenika vijećnika te polaganje prisege,
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za 2013. godinu,
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2013. godinu,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom redu, -
7. Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Pirovac za 2014. godinu,
8. Razrješenje i imenovanje člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja,
9. Financijsko izvješće DVD-a Pirovac za 2013. godinu,
10. Financijsko izvješće udruga građana koja djeluju na području Općine Pirovac za 2013. godinu,
11. Ostala pitanja.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, u elektronskom obliku, dostupni su i na službenim internetskim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA


PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA 
 
I dio - 
I
I dio - 

Back to top