Sunday, 29 September 2013 17:23

3. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m 

3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan 
23. rujna 2013. godine (ponedjeljak), s početkom u 17,30 sati 

Sjednica će se održati u prostorijama Kino dvorane, Pirovac, Trg Domovinskog rata 18.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 2.sjednice Općinskog vijeća održane 07. kolovoza 2013. godine, 
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sporazuma gradonačelnika (COVENANT OF MAYORS) 
2.1. Predstavljanje projekta -mr.sc.SLAVICA ROBIĆ 
3. Prijedlog Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe «More 249» 
4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 
5. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za razdoblje od 01.siječnja 2013. do 30.lipnja 2013. 
6. Financijsko izvješće o poslovanja trgovačkog društvo «Vrilo» d.o.o. za 2012. godinu 
7. Financijsko izvješće DVD-a Pirovac za 2012. godinu 
8. Financijsko izvješće udruga građana koja djeluju na području Općine Pirovac za 2012.godinu 
9. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama 
10. Prijedlog Odluke o odabiru postupka podnošenja ponuda za obavljanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta 
11. Prijedlog Odluke o odabiru postupka podnošenja ponuda za obavljanje djelatnosti održavanja javne rasvjete 
12. Prijedlog Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Pirovac i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za 2013. godinu 
13. Ostala pitanja

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, u elektronskom obliku, dostupni su i na službenim internetskim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, te gosti : gđa. mr.sc. Slavica Robić za točku 2. dnevnog reda, predsjednici mjesnih odbora Kašića i Putičanja, predstavnici trgovačkog društva «Vrilo»,DVD-a, udruga koje djeluju na području Općine Pirovac za točke 6.,7.8. dnevnog reda.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA: 
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur.v.r.

 

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Preuzimanje tonskog zapisa sa 3. sjednice OV-a

Back to top