Sunday, 29 September 2013 17:12

2. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.), 

s a z i v a m 
2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan 07. kolovoza 2013. godine (srijeda), s početkom u 19,00 sati
 

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane 21. lipnja 2013. godine,

2. Prisega općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika,

3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,

4. Prijedlog Odluke o potrebi provođenja financijske revizije poslovanja Općine Pirovac,

5. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti,

6. Prijedlog Odluke o dopuštenoj razini buke,

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti,

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Pirovac,

9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadama troškova izabranih osoba koje dužnosti obavljaju počasno,

10. Izbor članova Odbora za statut, poslovnik i propise,

11. Razrješenje i imenovanje članova Stožera zaštite i spašavanja.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, u elektronskom obliku, dostupni su i na službenim internetskim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr 
Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te predsjednici mjesnih odbora Kašića i Putičanja kao gosti. Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem, 
PREDSJEDNICA: 
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Preuzimanje tonskog zapisa sa 2. sjednice OV-a

Back to top